Müzakere, , insanoğlunun var olduğu ilk günden bugüne var olan bir süreçtir. Çıkarlarımızı korumak adına yaşantımızın her döneminde yürütmemiz gereken bir iletişim sürecidir.

Müzakere teknikleri eğitiminde, satınalma, satış, ihracat, ithalat ve benzeri birimlerde çalışan kişilerin yürüttükleri görüşmelerde istenilen sonuçları elde edebilmeleri için kazanmaları gereken teknikler ve yetkinlikler anlatılır.

Müzakere Teknikleri Eğitimi

Tüm katılımcılara eğitimin sonunda bir el çantası verilmiş olur. Bu el çantasının içinde görüşme esnasında karşılaşabilecekleri tüm olası durumlarla ilgili ihtiyaç duyacakları teknikler bulunur.

Karşılarında çok baskın bir müzakereci varsa nasıl başa çıkacaklar? Görüşmeyi istenilen seyirde nasıl yönetecekler?

Görüştükleri kişi veya kişiler beklenmedik tekliflerle etkinlik oluşturduğunda nasıl davranacaklar?

Katılımcılar yukarıdaki gibi birçok sorunun cevabını bu eğitimin içerisinde bulacaklar.

Etkin müzakere yürütmek bir sanattır. Müzakere yürüten kişi öncelikle kendi şirketinin çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Bu durum masanın her iki tarafında oturan kişi içinde geçerlidir. Sahanız da çok iyi bilgi ve donanıma sahip olmanız sizin iyi bir müzakereci olacağınız anlamına gelmez. Dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmanız sizin güçlü müzakere becerilerine sahip olduğunuzu göstermez.

Müzakere teknikleri eğitimi, tüm meslek dallarında çalışan kişilerin alması gereken bir eğitimdir. Ancak müzakere teknikleri eğitimi Türkiye’de en az alınan eğitimlerden biridir. Diğer bir deyişle müzakere teknikleri eğitimini alanların oranı çok düşüktür. Düşük oranda kişinin aldığı müzakere teknikleri eğitimi, eğitimi alan kişileri diğer kişilere oranla müzakere sürecinde çok daha etkin kılar.

Müzakere
Teknikleri Eğitimi

 • Masanın hangi tarafında oturursanız oturun, müzakere yürütmek ve şirketinizin çıkarlarını korumanız gerekecektir. Müzakere süreçlerinde etkin olan taraf olmak için siz de müzakere teknikleri eğitimi almalısınız.
 • Müzakere teknikleri eğitimini aldıktan sonra daha iddialı ve kazançlı müzakereler yürütebilirsiniz.

MÜZAKERE TEKNİKLERİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ

 • Müzakere Nedir, Ne Değildir?
  Müzakerede Temel Adımlar
 • Teklif-Pazarlık
  Müzakere Yetenekleri
 • Tutumlar
  Müzakere Teknikleri
 • Pozisyon Bazlı Müzakere
  Zor İnsanlar İle Müzakere
 • Durumlara Değil, Çıkarlara Odaklanmak
  Verimsizlik
 • İnsanlar Ayrı, Problemler Ayrı
  Empati
 • Görüşlerin Karşılaştırılması
  Ortak Kazanç ve Ortak Seçenekler
 • Oyuna Katma
  Tartışma Sporları
  Karşı Tarafın Oyuna Girmesini Sağlama
Şirketinize ve ihtiyacınıza yönelik kurgulanacak müzakere teknikleri eğitimi için FD Akademi ile iletişime geçin.

TOP