Satış Pazarlama Eğitimi

Satış eğitimi ile pazarlama eğitimi terim olarak birbirine karıştırılan eğitimlerdir. Bunları bizlere gelen taleplerden anlayabiliyoruz. Müşterilerimizin bir kısmı ilk aşamada “Satış pazarlama eğitimi” talebinde bulunuyorlar.
FD

Talep Formu

Satış EğitimiFD Akademi
İhtiyaçlarını dinlediğimizde büyük bir çoğunluğunun aslında satış eğitimine ihtiyacı oldukları ortaya çıkıyor.

Satış ve Pazarlama

Peki, satış ve pazarlama eğitimi diye bir eğitim olmaz mı? Tabili ki olur. Eğer ihtiyaç hem satışı hem de pazarlamayı öğrenmek ise satış ve pazarlama eğitimi verilir.

Satış pazarlama eğitiminin asgari süresi 2 gündür.1 günlük satış ve pazarlama eğitimi olmaz.1 günde ancak satış ve pazarlama ile ilgili seminer verilebilir. 2 günlük satış pazarlama eğitiminde 1 tam gün satışa 1 tam günde pazarlamaya ayrılır. Gün boyu katılımcılarla anlatılan bilgilerle ilgili uygulamalar gerçekleştirilir. Bu sayede satış ve pazarlama ile ilgili genel bir çerçeve katılımcıların zihninde çizilmiş olur.

Satış eğitimi, satışın doğru tanımı yapılarak anlatıma başlanılır. Satış insanların nasıl karar verdiğini inceler. Dolayısıyla satışı doğru anlamak için insanların nasıl karar verdiğini anlamak gerekir. Karar verme süreci üzerine yapılan anlatımlar ve araştırma bilgileri satışın doğru tanımlanmasını sağlar.

Eğitim satış sunumunun hazırlık aşamasını inceleme ile devam eder. Sonuç aşamasına kadar satışta ki tüm aşamalar içeriği ile birlikte işlenir. “Gelişme aşamasında açık uçlu sorular nasıl sorulacak? Gelen itirazlar ne şekilde karşılanacak?” gibi sorular cevabını bulur. Örnek videolar, görüşme kayıtları ve eğitim uygulamaları bu anlatıma eşlik eder. Bu anlatımlar neticesinde katılımcılar satış ile ilgili zihinlerindeki sorulara cevap bulmuş bir şekilde eğitimin ilk gününü tamamlarlar.

Pazarlama gününde de ilk konu olarak pazarlamanın tanımı işlenir. Devamında eğitim başlığımız olan “Pazarlamanın İlk 11’i” anlatırlar. Pazarlamanın ilk on biri dünya genelinde uygulanan en etkin pazarlama stratejilerini içerir. Her strateji uygulama örnekleri ile anlatılır ve katılımcıların bilgileri sindirmesi için mutlaka her strateji için uygulama yaptırılır.4P ve 5P gibi genel pazarlama terimleri de bu eğitimde anlatılır.Misyon, Vizyon, Değerlerin nasıl oluşturulacağı öğretilir. Satış ve pazarlama eğitiminin 2. Gününde pazarlama ile ilgili en önemli stratejiler örnekleriyle birlikte tamamlanırken, pazarlama genel terimleri de öğrenilmiş olur.

Satış Eğitimleriİçerikler

Satış aslında nedir?
Müşteriler satın alma kararını nasıl verir?
Satışçı gerçekte neler satar?

İlk İzlenimin önemi
Profesyonel imaj nasıl oluşturulur?
Satış hazırlık aşamasında yapılması gerekenler

Satış sunumuna giriş aşamasında neler yapmalıyız?
Satış gelişme aşamasının kritik bilgileri

FD Akademi

Türkiye'nin Lider Satış Eğitimleri Akademisi
TOP