Satış Teknikleri Eğitimi

Temel satış becerileri eğitimi, satış teknikleri eğitimi, ileri düzey satış eğitimi genel satış eğitim başlıklarıdır. Satış teknikleri eğitimi alacak kişilerin temel satış eğitimini aldığı kabul edilir.
FD

Talep Formu

Satış EğitimiFD Akademi
Satış teknikleri eğitimi temel satış becerileri eğitimini almış kişilerin daha hızlı sonuca gitmeleri için tecrübe, gözlem, analiz sonucunda faydası görülmüş teknikleri öğrenmeleri için gerçekleştirilen bir eğitimdir.

SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ İÇERİĞİ VE AMACI

Satış teknikleri eğitiminde müşterimizle iletişim halindeyken kişilik profilini temel olarak nasıl analiz edeceğimiz, bu analiz doğrultusunda hangi iletişim türünü kullanacağımız ele alınan başlıklardan bir tanesidir.

Bununla birlikte soru sorma türleri, bu türlerin hangi aşamada ne şekilde kullanılması gerektiği anlatılan bir diğer konudur.

Satış teknikleri eğitiminin gövdesini oluşturan konular itirazları karşılama ve ikna etme konularıdır.

Çünkü satış danışmanları temel satış becerileri eğitimini alıp göreve başladıktan sonra en çok zorlandıkları konu itirazlar ve satışı kapamadır.

İtirazlar gerekli yetkinliğe sahip değillerse, satışçıların görüşme esnasında motivasyon kaybı yaşamalarına, ikna çabalarından vazgeçmelerine, güçsüz bir duruş sergilemelerine veya tam tersi agresifleşmelerine neden olur.Buda satışın kaybedilmesiyle sonuçlanabilir.

Halbuki her itirazın arkasında bir müşteri psikolojisi vardır.

Satışçı itirazın nedenlerini ve hangi itirazda nasıl bir tavra bürüneceğini öğrenmiş olsa diyaloglar çok daha olumlu sonuçlarla tamamlanabilir.

Satış teknikleri eğitiminde en çetin itirazlar satış danışmanlarından gelen geri bildirimler neticesinde incelenir.Çünkü satış danışmanları her zaman şu “Biz bu itirazla karşılıyoruz, eğitmen olarak cevapla bakalım!” söylemlerle dolu bir şekilde eğitime gelirler.

  • Eğitmeninde adı satış teknikleri olan bir eğitimde en zorlu kabul edilen itirazları analiz edip satışçılara reçeteler oluşturması gerekir.

Bununla birlikte satış teknikleri eğitiminde özellikle ele alınması gereken bir diğer konu satış kapama konusudur. Herkes bir şekilde ürün veya hizmetlerle ilgili bilgileri detaylı bir şekilde aktarabilir. Güçlü imaj oluşturacak, kıyafetler, aksesuarlar ve teknolojik ekipmanlara sahip olabilir. Ancak hepsinden daha önemlisi yeri ve zamanı geldiğinde satışın nasıl hangi cümlelerle kapatılacağıdır.

Burada satışçının müşterisini kıvama getirmesi için bir sunum kurgusunun olması gerekir. Hangi konudan neden bahsettiğini bilmelidir. Yani kurduğu her cümlenin aslında bir amacı vardır. Amaç kesinlikle müşteriyi kandırmak değildir.

Amaç müşterinin bizim kaliteli ürün veya hizmetimizle buluşmasıdır.

Satışçı gerekli diyalogları bilinçli bir şekilde kurar ve nasıl yapması gerektiğini bilirse zamanı geldiğinde satışı kapatır.

Satış kapama yetkinliği bir taraftan özgüven sahibi olmayı gerektirirken diğer taraftan doğru teknikleri kullanmayı gerektirir.

  • Satış teknikleri eğitimine katılan kişilerin gerekli özgüvene sahip oldukları düşünülerek teknikler ve bu tekniklerin nasıl uygulanması gerektiği konuşulur.

Rol canlandırmalar gerçekleştirilir. Vaka analizleri ve gurup çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar bir sinerji oluşturur ve eğitmenin anlattıklarının dışında katılımcılarda yeni yöntemler geliştirmeye başlarlar.

Bu eğitim her şirketteki satış ekibinin mutlaka edinmesi gereken bir eğitimdir. Eğitim uygulamaları katılımcıların satış potansiyelini ortaya çıkarmaları için çok önemli bir araçtır. Şirketler otomobil, not defteri, bilgisayar gibi demirbaş ihtiyaçlarını ekiplerine sağlamaktan çoğunluklu geri durmazlar. Ancak çoğunun gözden kaçırdıkları önemli husus satış eğitimlerinin bu demirbaşların çoğundan daha elzem bir ihtiyaç olduğudur.

Ciddi sayıdaki şirkette Türkiye’de bunun farkındadır. Satış ekiplerini düzenli olarak eğitirler. Güncel bilgilerle buluştururlar ve motivasyonlarını yüksek tutarlar.

Ekipleri için sadece satış teknikleri eğitimini almazlar. Bir eğitim programları vardır ve programlar doğrultusunda düzenli olarak personellerini eğitirler. Bu şirketleri incelediğinizde de kendi sektörlerinde insan kaynakları rekabetinde öne çıkan güçlü şirketler olduğunu görebilirsiniz.

FD Akademi

Türkiye'nin Lider Satış Eğitimleri Akademisi
TOP