Satış uzmanlığı eğitim programları, her bir bireyin iş süreçlerinde ihtiyaç duyacakları bilgiler doğrultusunda hazırlanır.

Satış ileri düzey bir iletişim sürecidir.

Kısa süreli ve uzun süreli satış eğitim programları vardır.

Satış Uzmanlığı Eğitimi

Şirket satış süreçlerinde personellerinin eğitim desteğine ihtiyacı olduklarını fark eder ve bu ihtiyacı kısa süreli bir iki günlük eğitim programları ile çözer. Yeni bir ürün veya hizmet piyasaya sürecektir eğitimli personelini bu ürünün veya etkin satılması için kısa süreli bir eğitim programı ile destekler.

Yine kısa süreli satış eğitim uzmanlığı programları iş başlangıç (oryantasyon) eğitimlerinin içerisinde kullanılır. Personel bir çok eğitimle birlikte temelde ürün veya hizmetleri nasıl satması gerektiğiyle ilgili kısa süreli satış eğitim programına tabi tutuluyor.

Satış personellerinin a’dan z’ye satışla ilgili ihtiyaç duyacakları tüm başlıkları içeren bir programıdır.

  • Bu program içerisinden satışta beden dili eğitiminden, duygusal zeka kullanımına kadar bir çok eğitim başlığı bulunur. Bu eğitimler için sistemli yapı oluşturulur. Biz şirket için satış akademileri uzun süreli satış eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz.
  • Eğitimleri akademi kültürüyle gerçekleştirmenin bir çok faydası var. Çalışanların zihninde alacakları eğitimlerle ilgili bir resim oluşuyor. Bu resim motivasyon ve aidiyet kazanmalarını sağlıyor. Yeni bir yapıya dahil olduklarını hissediyorlar.
  • Oluşturduğumuz şirket içi akademilerin sistemli bir yapısı vardır. Takvimsel net bir plan oluşturulur. Devamsızlıkla ilgili kurallar vardır.

Satış Uzmanlığı eğitimimiz de tarafımızdan belirlenen ve okunması gereken kitaplar, takip edilmesi gereken yayınlar olur.

  • Programın sonunda sertifika ve ödül töreni gerçekleştirilir.
  • Tüm bunlar program başında çalışanlar ile paylaşılır.
  • Bu paylaşım programla ilgili çalışanın zihninde güçlendirir.

Şirket içinde sürdürülebilir bir gelişim süreci ancak bu şekilde sağlanır.

Uzun süreli ve kısa süreli eğitim programlarını desteklemesi için farklı yöntemler kullanılabilir. Yani eğitimlerin dışında çalışanların bilgilerden uzaklaşmaması, anlatılanları içselleştirmesi için desteklenmeleri gerekir. Biz bunu video eğitimlerle yapıyoruz. Şirketimize ait olan e-öğrenme platformu ile çalışanlarla programa özel hazırladığımız videoları eğitime takiben paylaşıyoruz.

Çalışanlar kendilerine tanımlanan videoları zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde izleyebiliyorlar. Öğrendiklerini düşündüklerinde ilgili eğitimin testine giriyorlar. Başarılı olurlarsa sistem otomatik olarak sertifikalarını e-posta adreslerine gönderiyor. Başarılı olamazlar ise bir daha sınava girme hakları bulunuyor.

Yönetimde tüm personellerin başarı durumlarını takip edip personellere veya ekip liderlerine geri bildirim yapıyor. Bu sayede personellerin gelişimini yakından takip etmiş oluyoruz.

 

Uzun süreli eğitim programları çalışanların iş aidiyetini de arttırır. Öncelikle çalışanlar, kendilerini geliştirebilecekleri kurumda daha çok çalışmak isterler. Çünkü gelişimi benimseyen şirketler büyürler. Büyüyen şirketlerde çalışanlar için yükselme fırsatları oluşur. Çalışanlar bunun farkına varırlar ve şirketinizle ilgili gelecek planları yaparlar.

Satış eğitim programlarının eğitim başlıkları eğitimi alacak birimin özelliklerine göre değişiklik gösterir. Örneğin tele satış ekibi için oluşturulan bir program ile saha satış ekibi için oluşturulacak program birebir aynı olmamalıdır. Örneğin diğer ekiplerin için elzem olmayan nefes ve ses eğitimi tele satış ekibi için elzemdir. Kurumsal satış yapan ekip için sunum teknikleri eğitimi elzem iken aynı şey tele satış ekibi için geçerli değildir.

Program uzun süreli veya kısa süreli olsa da şirketlerin dikkat etmesi gereken önemli bir konu daha vardır. Oda eğitim organizasyonudur. Eğitim organizasyonu iyi düzenlenmelidir. Öncelikle olarak mekan ferah ikramlarda iyi düzeyde olmalıdır. Bu konular tahmin ettiğinizden daha önemlidir. Satış eğitim programlarının içeriği ne kadar iyi olursa olsun eğitimlerin gerçekleştirildiği mekan kötüyse, ikram yoksa veya yetersizse sonuç vasat olacaktır.

Detaylı içerik için bizimle hemen iletişime geçin.

TOP