WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
Hi, how can I help?

Satış ekiplerinin yüksek motivasyona ve doğru algılara
sahip olması sizi çok daha güçlü kılacak.

Satış, ileri düzey bir iletişim sürecidir.

Telefonda Satış Eğitimi

En önemli satış araçlarından biri telefonda satış, diğer adıyla “Tele-satış” ’tır.
Tele-satışın günümüzde kayda değer bir pazar payı vardır.

Ancak tele-satış, önemli olduğu kadar zor bir satış sürecidir. Şirketlerin bu satış süreci ile ilgili personellerini eğitmesi, elde edilen sonuçları olumlu anlamda etkileyecektir. Telefonda satış sürecinde yazılı ve sözlü iletişim vardır. Jestler ve mimikler yoktur. Bu, müşteriyi etkilemek ve ikna etmek adına önemli bir eksikliktir.

Bu eksikliği gidermek ve etkili diyaloglar geliştirmek için, satış ekiplerinin yürüttükleri görüşmelerde öncelikle söylemlerini doğru algılara oturtması gerekir. 

Telefonda
Satış Eğitimi

  • Müşterilere doğru söylemlerle yaklaşırsak bizim yönlendirmemize açık olurlar. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi bir satışçı doğru algı yapısına sahip değilse müşteri söylemlerinin etkisinde satış görüşmesini olumsuz bir sonuca sürükleyebilir. Tele-satışçı doğru algı yapısına sahip olursa, müşteri ne söylerse söylesin kendisine bir yol bulur ve müşteriyi yönlendirerek olumlu sonuçlar elde eder.
  • Objectively underwhelm intuitive "outside the box" thinking and market-driven scenarios. Globally unleash superior results via performance based strategic theme areas. Competently iterate multidisciplinary methodologies with equity invested content.
    Mark Simonsen, Architect

Telefonda
Satış Eğitimi İçeriğinin Bir Kısmı

  • Müşteri profillerini nasıl tanımlayacağız?
  • Zorlu müşteri diyaloglarını nasıl yöneteceğiz?
  • Müşterilerle yapıcı iletişim kurmanın yöntemleri nelerdir?
  • Şikâyet yönetiminde 4A kuralı ile aidiyet nasıl oluşturulur?
  • Müşteriler ne söyler, ne bekler?

Süper bir ürün yetersiz bir iletişimle müşteriye sunulursa hiçbir zaman istediğiniz memnuniyet çıktılarını elde edemezsiniz. Dünyanın en iddialı ürünlerini sunan şirketler dahi, personellerini müşterilerle etkin iletişim kurmaları için sürekli eğitidir.

Bazı firmalar ise giyim kuşam ve benzeri konularla ilgili personellerini hazırlarken, müşteri memnuniyeti ile ilgili eğitim organizasyonu gerçekleştirmez.

Olumlu örneklerden birisi Apple markasıdır. Karşılaşılması olası tüm senaryolarda personellerinin etkin bir iletişimle memnuniyet oluşturması için insan kaynağını düzenli olarak eğitim programlarıyla buluşturur.

Çünkü bizim öncelikli görevimiz en değerli varlığımızı emanet ettiğimiz personellerimizi eğitimle buluşturmaktır

TOP